Περί Ουρανίου Καταγωγής, ΕτεροΧωροΧρονίου Προελεύσεως

H Oυράνιος Καταγωγή πολλών λαών που κατοικούν τον πλανήτη, φαίνεται πως είχε λησμονηθεί ή φαιδροποιηθεί για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάτι που αναμφίβολα οφείλεται στους... υλιστές που θεωρούν την παράλογη κοντόφθαλμη "λογική" τους μονόδρομο, σε βαθμό που να απορρίπτουν αυθαίρετα και χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση, επιλεκτικά για τους δικούς τους όπως όλα δείχνουν λόγους, ενδείξεις και αποδείξεις, τις οποίες και αποσιωπούν παντελώς, αλλά και στους κολλημένους... πιστούς, οπαδούς θρησκειών "της εκμετάλλευσης" και χειραγώγησης, παρ'ό,τι σαφείς, ή λιγότερο σαφείς αναφορές σε αυτήν την προέλευση, γίνονται σε παραδοσιακά - μυθολογικά, φιλοσοφικά, ιστορικά, αρχαία και νεότερα κείμενα.
Ενσαρκώσεις ουρανίων ψυχών με σαφή διάκριση από τις γήινες ψυχές, σημειώνονται σε πολλά γνωστά αρχαία Ελληνικά συγγράματα, όπως "Πολιτεία" του Πλάτωνος, "Περί του εν Οδυσσεία των Νυμφών Άντρου" του Πορφυρίου, καθώς και σε ουκ ολίγα έτερα.
Εκτός των ενσαρκώσεων, δηλ. φυσιολογικών γεννήσεων στην Γη, διαφαίνεται και μία, κοινή σε όλους τους λαούς, ακλόνητη πεποίθηση περί ελεύσεων και αποχωρήσεων Ουρανίων όντων, τα οποία δεν γεννώνται στον πλανήτη, αλλ' είναι επισκέπτες, επιτηρητές, ευεργέτες, διδάσκαλοι, πολέμαρχοι, μα και καταστροφείς, δυνάστες κλπ.
Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζεται ο αστερισμός, το άστρο, ο πλανήτης ή το όποιο άλλο χωρο-χρονικό σημείο, από το οποίο προέρχεται το ον ή η ομάδα.
Η παρουσία των Όντων αυτών, σε όλες τις αναφορές -που σημειωτέον οτι προέρχονται από όλες τις περιοχές του πλανήτη-, στην πλειονότητα των κειμένων όπου αναφέρονται πολεμικές συγκρούσεις, συνοδεύεται από τη χρήση όπλων ακτίνων, εκρήξεων, υπερθερμάνσεως, τήξεως, υγροποιήσεως, ηχο-δονητικής, απολιθώσεως-μεταστοιχειώσεως, κ.α., επί πλέον άλλων συσκευών, καθώς και εξελιγμένων τεχνολογικά σκαφών, η μορφή, λειτουργία και ο χειρισμός των οποίων, επαληθεύεται από ευρήματα και διαπιστώσεις. Αλλά και από αντίστοιχες εφαρμογές του "σήμερα" όπως και του κοντινού "αύριο", δεδομένα που αποκλείουν τυχαιότητα και απλή σύμπτωση σε λεπτομέρειες λεπτομερειών, που μόνον ένα τέρας παραλογισμού και παρωπιδισμού, ή εθελοτυφλίας ένεκα συμφέροντος και... παρασκηνίου, θα απέρριπτε χαρακτηρίζοντάς τα ως υποτιθέμενα προϊόντα φαντασίας.
Όπως συνήθιζε να λέει κάποιος ισχυρός εγκέφαλος, αναφερόμενος σε άλλα ζητήματα, "συρροή ενδείξεων, αποτελεί απόδειξη"... Και εδώ δεν μιλάμε για απλές ενδείξεις...
Πολλά αρχαία κείμενα καταγράφουν πτήσεις "θεών", "ημιθέων", "ηρώων" καθώς και ανθρωπομόρφων μηχανικών κατασκευών, με σκάφη μικρά ή μεγάλα ή πτητικές συσκευές προσαρμοστέες στο σώμα όπως "άρματα", "πλοία", "τρίποδες", "πύθους", "περιστρεφομένους τροχούς", "δίσκους", "λίθους", "χρυσέα βέλη", "πτερωτά πέδιλα", "πτερωτές περικεφαλαίες", "πτερά" στους ώμους ή και χωρίς καθόλου εξοπλισμό, επί παραδείγματι μέσω μετατροπής του όντος σε κάτι άλλο, όπως πτηνό ή πυρ ή ενεργειακή σφαίρα ή ακτίνα (βλ. ''μεταμορφώσεις θεών'').
Η αναφερόμενη οικοδόμηση των τειχών των Θηβών από τους Αμφίωνα και Ζήθο, με τη βοήθεια Άρπας ο ήχος της οποίας ανύψωνε και κατηύθυνε ογκόλιθους, προδίδει τη γνώση και εφαρμογή χρήσης τεχνικών ανύψωσης αντικειμένων συνεπώς πιθανότατα και σκαφών, μέσω συχνοτήτων (ήχος = δόνηση = συχνότητα = συντονισμός). Ίδια περίπτωση η χρήση της λύρας από τον Όρφεα, με την παραγομένη μουσική να μετακινεί πάλι λίθους.
Παρακάτω σημειώνονται επιγραμματικά κάποια ελάχιστα παραδείγματα χρήσης τεχνολογίας και γεγονότων που προδίδουν την όχι απλώς επίσκεψη, αλλά εγκατάσταση και μακρόχρονη δραστηριοποίηση αναπτυγμένων νοητικά επιστημονικά και τεχνολογικά νοών, στην Γη.

Ιπτάμενος Τρίπους Απόλλωνος, με τον οποίο πήγαινε εις την χώραν των Υπερβορείων. Υπάρχουν απεικονίσεις του Απόλλωνος επάνω/εντός "Τρίποδος", ιπταμένου άνωθεν θαλάσσης.

Πλωτό ''νησί'' του Αιόλου, αναφερόμενο ως μεταλλικό (!) κάστρο.

''Πλοίο'' Φαιάκων, συν οι 12 χρυσοί ''τρίποδες'', δώρον του βασιλέως Αλκινόου εις τον βασιλέαν Οδυσσέαν.

Ιπταμένη Αργώ. Aναφορά "τρίποδος" εις το εσωτερικόν της Αργούς.

Πτήσεις Δαιδάλου και Ικάρου.

Πτερωτός Τάλω (συμφώνως προς μίαν κρητικήν εκδοχή).

Πτερωτός Περσεύς.

Πτερωτός Πήγασος.

Πτήσις Ηρακλέους μέσω ιπταμένου "Πύθου" αλλά και ανάληψίς του δια ''Νεφέλης''.

"Λίθος" που δίδει η "Ρέα" αντί "Διός" εις "Κρόνον" προς "κατάποσιν".

Πτήσις Φαέθοντος και κεραύνωσίς του χρήση "Κεραυνού".

Πτήσεις Ερμού.

Πτήσις Έλλης και Φρίξου δια και επί του ''Χρυσομάλλου Κριού''. Το οτι η Έλλη πνίγεται πιθανότατα σημαίνει πως υπήρξε απώλεια σε κάποια μάχη.

Πτερωτοί άνεμοι -Ζέφυρος κλπ-.

Πτερωτές Ίρις, Ηώ, Νίκη, και πτερωτοί Έρως, Ύπνος, Θάνατος.

Πτερωτοί Γρύπαι.

Πτερωτή Σφίγξ.

Πτερωταί Γοργόναι.

Πτερωταί Αρπυίαι.

Πτερωτός Απολλώνειος Δελφικός Ναός.

Αναφορά Λουκιανού για Ταξίδι από τη Γη στη Σελήνη και πόλεμο των κατοίκων της Σελήνης με τους κατοίκους του "Ηλίου".

Πτήσεις Αβάρεως δια "Χρυσού Βέλους".

"Λίθοι" που ρίπτουν οι "Δευκαλίων" και "Πύρρα" μετά την έξοδόν τους από το "Πλοίο" εις τον Παρνασσόν.

Βέλος Απόλλωνος τρέπεται εις την νήσον Ανάφη.

Η νήσος Αστερία κατόπιν περιπλανήσεώς της εις την θάλασσαν σταματά για να γεννηθούν Άρτεμις και Απόλλων και καλείται Δήλος.

[συνεχίζεται...]

Παλιγγίνης Ελευθέριος
=))=ΙΙ=((=

=))=ΙΙ=((= Σχόλια και Ερωτήσεις επί του κειμένου, στο "Βιβλίον Επισκεπτών" =))=ΙΙ=((=
=))=ΙΙ=((= Κείμενα =))=ΙΙ=((=
=))=ΙΙ=((= Κεντρική =))=ΙΙ=((=